ABM UTARA

Thursday, March 10, 2022

POLISI PEMBERI MAKLUMAT ABM UTARA“ Akademi Binaan Malaysia Wilayah (Utara) komited untuk mempraktikkan tadbir urus terbaik melalui Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (SPAR) yang berdasarkan kepada MS. ISO 37001 : 2016 secara terancang demi memberikan perkhidmatan yang cekap dan berintegriti kepada pihak berkepentingan di samping memastikan kawalan serta penambahbaikan dijalankan secara strategik dan berterusan ”

Laporkan Aduan ke :

  • Datang terus ke pejabat Unit Integriti
  • Telefon ke 04-924 2200
  • Secara bertulis dan dihantar sama ada dengan tangan, pos atau emel ke alamat berikut: 
        a) Ketua Unit Integriti,  
            Akademi Binaan Malaysia Utara
            Lot 2991 & 2992 Jalan Sintok Padang Sanai Mukim Temin, 
            06010 Sintok, Kedah. 

        b) [email protected] 


 

Akademi Binaan Malaysia (Utara) Sdn Bhd (No. 199801008106 | No. 464233-X)
telah dianugerahkan Persijilan ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 ABMS