ABM UTARA

Program Penilaian Kompetensi Kemahiran Pembinaan

 

Program penilaian ini direka bentuk menguji tenaga kerja pembinaan yang sedia ada pada kecekapan mereka dalam skop kerja semasa dan / atau bidang kepakaran mereka. Ia adalah bertujuan untuk memastikan bahawa tenaga kerja dari semua industri ialah mahir untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang berubah dengan pesat dan teknologi yang semakin canggih, seperti dikehendaki oleh Act 520.

CIDB telah menetapkan supaya semua kerja pembinaan yang memerlukan kemahiran perlu dijalankan oleh pekerja binaan mahir. Ianya selaras dengan keperluan Akta 520 iaitu mengikut Seksyen 33A, semua pekerja binaan mahir wajib mendapat akreditasi dan pemerakuan dari CIDB sebelum melakasanakan sesuatu kerja binaan yang memerlukan kemahiran. Dengan yang demikian, CIDB turut menganjurkan program penilaian kemahiran di semua enam buah ABM.

Untuk menjalani penilaian kemahiran, pekerja binaan perlu membuat pendaftraan di pejabat-pejabat CIDB atau ABM yang berhampiran. Selepas itu, pekerja binaan perlu mengambil ujian kemahiran di lokasi-lokasi yang ditetapkan.


Cara Memohon:
 • Lengkapkan borang UAP/2013 dan sertakan borang berikut:
  • - Satu salinan kad pengenalan
  • - Satu salinan kad hijau CIDB yang masih sah tempoh laku
  • Sila hantar borang yang lengkap ke ABM yang berdekatan
 • Lengkapkan borang UAP/2013 dan sertakan borang berikut:
  • - Satu salinan pas lawatan (kerja sementara)
  • - Satu salinan passport yang sah
  • - Satu salinan kad hijau CIDB yang masih sah tempoh laku
  • Sila hantar borang yang lengkap ke ABM yang berdekatan

 

Akademi Binaan Malaysia (Utara) Sdn Bhd (No. 199801008106 | No. 464233-X)
telah dianugerahkan Persijilan ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 ABMS